FAQ - Odgovori na najčešća pitanja

Zbog obaveza koje nam nameću zakonski propisi u vezi korišćenja bespilotnih vazduhoplova, morate zakazati snimanje / fotografisanje najmanje 30 dana ranije kako bismo pribavili potrebne dozvole.

Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ne dozvoljava letenje noću i kada je smanjena vidljivost (magla, oblaci, padavine).
Osim ograničenja zbog loše vidljivosti, dronovi ne mogu leteti kada je jak vetar, kada pada grad, jaka kiša ili sneg. Najbolji snimci se prave po sunčanom danu, bez obzira na godišnje doba. Ne preporučuje se snimanje na temperaturama nižim od 0°C, niti višim od 40 °C.
Oplata Phantoma 4 je poboljšana. Prorezi za hlađenje se nalaze samo sa donje strane čime je moguće bezbedno prizemljiti letelicu prilikom iznenadnih atmosferskih padavina slabijeg intenziteta, ali se mora imati u vidu da proizvođač ne savetuje letenje po kiši.
Najveći praktični problem je što elise tokom leta rasprskavaju kišne kapi (ili pahulje) po objektivu, pa snimak bude neupotrebljiv.

Kamera je smeštena na žiroskopski stabilizovanom nosaču (gimbal) koji je znatno unapređen u odnosu na prethodne generacije Phantoma i sposoban je da obezbeđi izuzetnu stabilnost u gotovo svim uslovima leta. Žiroskopski je stabilizovan u sve tri ose, sa vremenom odziva koje je toliko kratko da sistem reaguje skoro trenutno, čak i pri najmanjim pokretima letelice.
Najjednostavnije rečeno, snimci izgledaju kao da su snimani kamerom na studijskom kranu, a ne letelicom. Dakle, vibracije nemaju nikakav uticaj na kvalitet snimka.

Po tehničkom uputstvu maksimalno trajanje leta je 28 minuta. Međutim, dužina leta zavisi od utroška baterija (za let i snimanje), pa u praksi let obično traje 15-20 minuta. Nakon tog vremena baterije se dopunjuju ili zamenjuju.

Visina do koje dron može leteti ograničena je propisima na 100 metara. Analogno tome maksimalna visina uzleta je 100 metara od tla.

Sa tehničke strane Phantom 4 se odlično snalazi u enterijeru jer je opremljen sa dva optička senzora omogućavaju dronu da „vidi“ i izbegava prepreke, čime se smanjuje mogućnost da dođe do udara u prepreku ili do pada letelice.

Naravno. Samo se cena uveća za putne troškove.

Prvo moramo znati šta želite, pa da vidimo da li je to izvodljivo. Kontaktirajte nas radi dogovora. Ukoliko budete koristili elektronsku poštu, nemojte štedeti reči za opisivanje svog zahteva.

Zavisi od namene fotografije i od Vaše potrebe tj. zahteva. Ukoliko ste se opredelili za JPEG format, naknadna obrada neće biti potrebna. Ukoliko niste upoznati sa tehničkim detaljima (šta je RAW, šta je JPEG format ili koji format da izaberete) više informacija možete pronaći OVDE.

Snimanje iz vazduha vršimo uz pomoć najsavremenije 4K Ultra HD video kamere, na 30 fps. Podržana je rezolucija od 12 megapiksela. Laički rečeno 4K tehnologija je 4 puta bolja od Full HD 1080p, na kojoj radi većina savremenih televizora "velikog ekrana" (1920 x 1080). To znači da će snimci koje dronom napravimo iz vazduha, moći da se prikazuju i na najvećim ekranima (4096×2160) i da će slika biti kristalno jasna. Više informacija možete dobiti na stranici VIDEO.

Može, ako Vaš ljubimac poseduje važeću letačku dozvolu i lekarsko uverenje da je osposobljen za rad na visini, pod uslovom da nije starije od 6 meseci.