Propisi - zakonske obaveze

Zbog obaveza koje nam nameću zakonski propisi u vezi korišćenja bespilotnih vazduhoplova, morate zakazati snimanje / fotografisanje najmanje 30 dana ranije kako bismo pribavili potrebne dozvole.

Zakonski propisi u Republici Srbiji dozvoljavaju korišćenje bespilotnih vazduhoplova u civilne svrhe na takav način da se ne ugrožava bezbednost vazdušnog saobraćaja. U cilju zaštite bezbednosti vazdušnog saobraćaja bespilotni vazduhoplovi su rangirani prema težini, brzini, visini i radijusu kretanja.

Ograničenja prema performansama

Igračkama se podrazumevaju svi bespilotni vazduhoplovi koji su lakši od 0,5 kg, sporiji od 20 m/s, koji se ne podižu se više od 10 m iznad tla i ne udaljavaju u prečniku od 15 m dalje od operatera. Na njih se ne odnose zakonske odredbe i mogu se slobodno koristiti.
Ostalim bespilotnim vazduhoplovima, bez obzira na njihove performanse, zabranjeno je letenje na visinama većim od 100 metara iznad tla i da lete na rastojanjima većim od 500 m od lica koje upravlja bespilotnim vazduhoplovom.

Ograničenja po reonima leta

Pod reonom leta se smatra deo vazdušnog prostora u kome bespilotni vazduhoplov leti, a on je rangiran na sledeći način:
REJON - neizgrađeno i nenaseljeno područje u kome nema ljudi, osim lica koje upravlja bespilotnim vazduhoplovom.
REJON - izgrađenog, ali nenaseljenog područja u kome postoje građevinski objekti koji nisu namenjeni za život ljudi, u kome je moguće povremeno kraće zadržavanje ljudi.
REJON - naseljeno područje u kome postoje građevinski objekti namenjeni za stalni život i boravak ljudi
REJON - gusto naseljeno područje, urbane ili centralne gradske zone, kao i sva područja na kojima se okuplja veliki broj ljudi (sportske priredbe, koncerti, mitinzi i sl.)

Potpuna zabrana važi za:

upotrebu bespilotnih vazduhoplova težih od 150 kg
transport ljudi, životinja i opasnih materija
izbacivanje predmeta i tečnosti i nošenje spoljnog tereta
korišćenje bespilotnih vazduhoplova kojima u potpunosti upravlja računar
upravljanje bespilotnim vazduhoplovom iz vozila u pokretu
istovremeno upravljanje sa više bespilotnih vazduhoplova
korišćenje bespilotnih vazduhoplova u privredne svrhe bez odobrenja Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima

Pravilnik je donet naprečac i u velikoj meri je neodređen i neprecizan, ali je izuzetno restriktivan. Kategorije letelica su loše koncipirane da, ako bi se striktno gledale tehničke specifikacije, Phantom 4 bio bi svrstan u poslednju, četvrtu kategoriju i time bi se u klasi izjednačio sa letelicama težine do 150 kilograma, što je suludo. A sve to zbog previše uopštenog člana Pravilnika koji glasi: „Ako određeni bespilotni vazduhoplov u pogledu operativne mase ili neke od performansi (visina leta, brzina leta ili dolet) pripada različitim kategorijama bespilotnih vazduhoplova, smatra se da pripada višoj kategoriji”.