Upotreba dronova

Šta je dron

Bespilotna letelica (dron) je vazduhoplov sa kojim upravlja navigator uz pomoć daljinskog prenosa signala sa zemlje ili letelica koja leti autonomno po unapred definisanoj trasi leta. Najmasovnija upotreba dronova je u vojsci.

Upotreba bespilotnih letelica

Bespilotne letelice (dronovi) imaju veliku primenu i u civilnom sektoru. Mogu se koristiti u privredne, naučne, obrazovne, sportske i druge svrhe. Dronovi se, na primer, koriste u poljoprivredi za nadzor i zaprašivanje useva, koriste ih i TV kuće za prenos sportskih i drugih događanja. Naftne kompanije ih koriste za otkrivanje neispravnih cevovoda, a elektrodistributivne kompanije za pronalaženje oštećenja na dalekovodima, posebno na planinskim, šumskim i drugim nepristupačnim terenima. Mogu se koristiti za nadgledanje nedozvoljenog odlaganja otpada, za otkrivanje šumskih požara, za praćenje ugroženih životinjskih vrsta, u ugostiteljstvu za dostavu pizza, a NASA ih koristi u testiranju ozonskog omotača.

Ekspanzija dronova

Najveći "kočničari" upotrebe dronova u civilnom sektoru su vojska i službe bezbednosti. Činjenica je da se zabranom ništa ne može postići, mudrije je da se ova oblast fleksibilno urediti zakonom. SAD je, na primer, otvorio nebo komercijalnim dronovima jer bi po predviđanjima stručnjaka komercijalni dronovi mogli američkoj ekonomiji donijeti 82 milijarde dolara i otvoriti novih 100.000 radnih mjesta. Strah vojske od snimanja terena je pomalo naivan, posebno ako se u obzir uzme činjenica da vojno-obaveštajne strukture odlično znaju gde se nalaze objekati i instalacije od vitalnog značaja što su demonstrirali u bombardovanju 1999. godine. Osim toga "Google Earth" je svakome dostupan putem interneta, a na njemu se bez ograničenja mogu videti sve zone i objekti od vojnog značaja.

Da li ste pogledali naše ponude?

Fotografisanje Snimanje videa Montaža videa